verstild

verstild

zijn broze lijf wankelt
vertwijfeld en stemt
niet langer feilloos af
met zijn verstilde brein
hij klampt zich vast
maar zelfs die rollator
beent hij amper bij

in zijn borst fluistert
zijn adem een angstig
niet meer weten
ik zie hem, machteloos,
mis de klankkleur in zijn stem
en het vitale ritme
van zijn bewogen leven