symfonie

symfonie

geen lettergreep zal je ontglippen
je zoekt naar taal in iedere snaar
ik drink de zinnen van je lippen
woorden stromen vol energie
medeklinkers allitereren
wanklanken maal je tot poëzie

witregels geven rust en kleur
aan een symfonie van klank en stem
klemtonen leg je met willekeur
ik wentel me in jouw verhalen
tot je stilvalt dan vang ik je op
om samen te zwijgen in alle talen